FlexLas Liner WD

Seçenekler

Çift veya çok odaklı optikler

Mesafeyi 0 ile 5 mm arasında ayarlamak için ölçekli odaklama kafasında basit kullanıma yönelik. Çift veya çok odaklı optiklerde, lazer ışını optiğin önünde eşit güçte 2 veya daha fazla odak noktasına bölünür. Hatların aralığı, optik montaj üzerindeki bir ölçek kullanılarak ayarlanabilir.

Bu seçenek aynı zamanda donanım iyileştirme amacıyla da sipariş edilebilir. Kurulum alanında bir LANG LASER teknisyeninin yardımı olmadan, müşteri tarafından mevcut odaklama ünitesine kolayca uyarlanabilir.

İletişim

LANG LASER-System GmbH
Im Espach 3
88444 Ummendorf - Almanya

Telefon +49 7351 3474-0
Faks +49 7351 3474-19
info@lang-laser.de

 

Yasal hükümler

Yasal bildirim
Gizlilik ilkesi