PerfControl

Maszyna PerfControl jest bezpośrednio połączona z modułem WSC i stanowi system kontroli Inline do wykrywania odchyleń średnic otworów lub brakujących otworów. System jest przeznaczony dla przezroczystych i zadrukowanych materiałów elastycznych. Wysokiej prędkości kamera z oprogramowaniem kontrolnym, które w razie zmiany średnicy otworu aktywnie reguluje impulsy laserowe lub w przypadku braku otworów lub zbyt dużych odchyleń generuje sygnał i zatrzymuje proces obróbki.

Dla każdej linii perforacyjnej zmierzone średnice otworów są przedstawiane na wykresie.

Obejmuje: sprzęt i oprogramowanie, w pełni zainstalowane i zintegrowane z systemem laserowym FlexLas Perfo. Układ sterowania perforacją laserową Inline dla elastycznych opakowań.

Dane kontaktowe

LANG LASER-System GmbH
Im Espach 3
88444 Ummendorf - Niemcy

Telefon +49 7351 3474-0
Faks +49 7351 3474-19
info@lang-laser.de

Informacje prawne

Impressum
Ochrona danych