IMPRESSUM

LANG LASER-System GmbH

Im Espach 1-5
88444 Ummendorf

Telefon: +49 7351 3474-0
Faks: +49 7351 3474-19
E-mail: info@lang-laser.de

Dyrektor zarządzający:
dypl. inż. Bernhard Lang
Statutowa siedziba: Ummendorf

Numer identyfikacyjny VAT: DE 144891193, HRB 942
Osoba odpowiedzialna za stronę internetową:
Bernhard Lang

Prawa autorskie:

Wszystkie teksty, zdjęcia, grafiki, dźwięki, filmy wideo lub inne obrazy oraz ich układ są chronione prawem autorskim (Copyright © 2006 LANG LASER System GmbH, all rights reserved). Zawartość strony internetowej nie może być w celach komercyjnych kopiowana, rozpowszechniana, zmieniana lub udostępniana osobom trzecim bez wyraźnej pisemnej zgody LANG Laser-System GmbH. Niektóre zdjęcia prezentowane na tej stronie internetowej podlegają prawom autorskim osób trzecich.

Wyłączenie odpowiedzialności:

Zawartość tej strony internetowej została stworzona z największą starannością. Jednak nie można zagwarantować poprawności, kompletności i aktualności podanych informacji. Firma LANG Laser System GmbH zapewnia najlepszą możliwą ochronę przed niewłaściwym wykorzystaniem tej strony internetowej, zwłaszcza przed tzw. wirusami. Nie ponosimy jednak żadnej odpowiedzialności za brak wirusów na naszej stronie. W przypadku odesłań do ofert osób trzecich (linki) nie ponosimy odpowiedzialności za prawidłowość, kompletność i aktualność udostępnionych tam informacji oraz za brak wirusów na stronach, do których ma miejsce odesłanie. Jeżeli strony, do których odsyłamy, zawierają treści sprzeczne z prawem, nie ponosimy za to żadnej odpowiedzialności; LANG Laser-System GmbH wyraźnie dystansuje się od tych treści. Firma LANG Laser-System GmbH wyklucza odpowiedzialność za szkody, które mogą powstać w wyniku korzystania z jej internetowej oferty informacyjnej, o ile szkody nie wynikają z umyślnego lub rażąco niedbałego działania firmy LANG Laser-System GmbH lub są związane ze szkodami na życiu, ciele lub zdrowiu.

Ochrona danych:

Podczas samego korzystania z tej strony nie ma miejsce zapisywanie danych osobowych. W przypadku prośby o podanie danych osobowych, które mają być przechowywane, jest wyraźnie wskazywany zakres i cel przechowywania oraz również krąg odbiorców przechowywanych danych.

Dane kontaktowe

LANG LASER-System GmbH
Im Espach 3
88444 Ummendorf - Niemcy

Telefon +49 7351 3474-0
Faks +49 7351 3474-19
info@lang-laser.de

Informacje prawne

Impressum
Ochrona danych