FlexLas Perfo

Opcje

PerfControl

Maszyna PerfControl jest bezpośrednio połączona z modułem WSC i stanowi system kontroli Inline do wykrywania odchyleń średnic otworów lub brakujących otworów. System jest przeznaczony dla przezroczystych i zadrukowanych materiałów elastycznych. Wysokiej prędkości kamera z oprogramowaniem kontrolnym, które w razie zmiany średnicy otworu aktywnie reguluje impulsy laserowe lub w przypadku braku otworów lub zbyt dużych odchyleń generuje sygnał i zatrzymuje proces obróbki.

Dla każdej linii perforacyjnej zmierzone średnice otworów są przedstawiane na wykresie.

Obejmuje: sprzęt i oprogramowanie, w pełni zainstalowane i zintegrowane z systemem laserowym FlexLas Perfo. Układ sterowania perforacją laserową Inline dla elastycznych opakowań.

Perforator macierzy

Na bazie podstawowej zasady pojedynczej perforacji z WSC rozwinięto kilka procesów. Jednym z tych procesów jest technologia skanera.

W skanerze 2-osiowym wiązka laserowa jest ogniskowana przez soczewkę dalekiego pola (soczewka F-Theta) lub układ soczewek na płaszczyznę obróbki.

W skanerze 3-osiowym ogniskowanie odbywa się za pomocą liniowo przesuwającej się soczewki, która rozprasza wiązkę. Wiązka lasera jest ogniskowana na płaszczyznę obróbki przez jedną lub opcjonalnie 2 soczewki ogniskujące. Zmiana kąta luster powoduje, że wiązka laserowa jest prowadzona w kierunku X i Y i za pomocą odpowiedniej optyki obrazowania jest ogniskowana na płaszczyznę obróbki. Powstaje pole obróbki, w którym można wprowadzić do wstęgi materiału perforacje o dowolnym układzie, liczbie i rozmiarze. Dzięki tzw. technologii „Mark-On-The-Fly” (MOTF) okrągłe otwory są możliwe do uzyskania nawet przy dużych prędkościach wstęgi.

Dane kontaktowe

LANG LASER-System GmbH
Im Espach 3
88444 Ummendorf - Niemcy

Telefon +49 7351 3474-0
Faks +49 7351 3474-19
info@lang-laser.de

Informacje prawne

Impressum
Ochrona danych