FlexLas Perfo

Precyzyjnie i szybko

Wymagania przemysłu opakowaniowego pod kątem dokładnego przestrzegania wielkości otworów perforacji stale wzrastają. Dzięki różnym systemom odwzorowania i długościom fal lasera można uzyskać średnice otworów od kilku µm do nawet kilku milimetrów. Firma LANG oferuje maszynę FlexLas Perfo połączoną ze sprawdzonym modułem WSC (Web-Speed-Compensation) – rozwiązanie do nowoczesnych zastosowań, które oferuje wiele możliwości wymiany gazów (MAP), kompensacji ciśnienia lub dozowania cieczy/gazów aż do procesów dojrzewania.

Jako pionier w dziedzinie mikroperforacji materiałów opakowaniowych z około 20 letnim doświadczeniem udostępniamy Państwu naszą wiedzę techniczną, abyście mogli korzystać z niezawodnych i wysoce precyzyjnych, a także bardzo wydajnych systemów laserowych do produkcji.

Przegląd

^

Okrągłe otwory także przy dużych prędkościach procesowych

Jest to możliwe dzięki sprawdzonemu modułowi WSC (Web Speed Compensation). Dzięki tej, znanej również pod nazwą „Mark-On-The-Fly” (MOTF), technologii okrągłe otwory o żądanej wielkości i rozmieszczeniu są możliwe do uzyskania nawet przy dużych prędkościach wstęgi.

^

Wysoka wydajność

Zapewniona jest przez pojedyncze źródła wiązki lasera połączone na stałe z modułem WSC, który nadaje się idealnie nie tylko do perforacji, lecz również do rycowania. W pozycji „Home” moduł WSC jest używany jako stały układ optyczny. Szczególną cechą jest układ sterowania FlexLas Perfo, dzięki czemu każda jednostka laserowa może być indywidualnie używana do perforacji lub rycowania.

^

Ekonomiczne modele podstawowe

W zależności od potrzeb FlexLas Perfo jest dostępny z różnymi poziomami dodatków.

Modułowa konstrukcja oraz również możliwość doposażenia poszczególnych jednostek perforacyjnych pozwala na indywidualną konfigurację.

^

Wydajność

Dzięki innowacyjnym systemom soczewek i licznym inteligentnym funkcjom można wykonywać mikroperforacje o różnych wymaganiach średnicy z najwyższą precyzją.

^

Wysokie bezpieczeństwo procesowe

Za pomocą opcjonalnie oferowanego systemu kontroli monitorują Państwo i kontrolują średnice otworów. Ta opcja gwarantuje doskonałą jakość i bezpieczną produkcję na dotychczas niespotykanym poziomie.

^

Szybka integracja i uruchomienie

FlexLas Perfo można połączyć z przecinakiem rolkowym lub nawijarką oraz eksploatować niezależnie przez kilka godzin, uzyskując najwyższej jakości mikroperforacje.

Dane kontaktowe

LANG LASER-System GmbH
Im Espach 3
88444 Ummendorf - Niemcy

Telefon +49 7351 3474-0
Faks +49 7351 3474-19
info@lang-laser.de

Informacje prawne

Impressum
Ochrona danych