FlexLas Contour CW

Elastyczność i wszechstronność

Rycowanie często odbywa się również poprzecznie do kierunku przebiegu wstęgi, tzw. „Cross Web”,w skrócie CW. Dzięki synchronizacji linii trasowniczych ze znacznikiem druku można realizować szeroki zakres zastosowań: od prostych linii do złożonych konturów dla zamykanych skrzydełek. W ten sposób powstają z najwyższą precyzją także otwory ukośne i półokrągłe.

Przegląd

^

Najwyższa dynamika i doskonałe wyniki

Ekstremalnie wysokie prędkości odchylenia wiązki są zapewnione przez cyfrowo sterowane moduły optyczne, które gwarantują bardzo wysoką dokładność i specjalne standardy jakości dla najmniejszych średnic punktów.

^

Krótkie czasy przezbrajania przy dużej złożoności

Jednostki skanera laserowego są napędzane silnikiem, tzn. po wybraniu zapisanego zlecenia jednostki lasera automatycznie ustawiają się w odpowiedniej pozycji, a dane procesowe są wczytywane. Oznacza to, że produkcję po zmianie zlecenia można rozpocząć w ciągu kilku minut. Dzięki temu obsługa FlexLas Contour jest łatwa i wydajna czasowo dla operatora.

^

Kompletne wyposażenie zgodnie z normami LANG LASER

FlexLas Contour to kompletnie wyposażona maszyna laserowa, zgodną z klasą ochrony laser 1 i CE. Obejmuje obudowę, urządzenie odsysające, czujniki, rolki zwrotne do biegu folii oraz technologię bezpieczeństwa. Działa samowystarczalnie i jest przygotowana do integracji z istniejącymi przecinakami rolkowymi lub nawijarkami.

Dane kontaktowe

LANG LASER-System GmbH
Im Espach 3
88444 Ummendorf - Niemcy

Telefon +49 7351 3474-0
Faks +49 7351 3474-19
info@lang-laser.de

Informacje prawne

Impressum
Ochrona danych