IMPRESSUM

LANG LASER-System GmbH

Im Espach 1-5
88444 Ummendorf

Telefon: +49 7351 3474-0
Faks: +49 7351 3474-19
E-post:  info@lang-laser.de

Executive Director:
Dipl-Ing. Bernhard Lang
Registered Office: Ummendorf
Sales tax ID-No: DE 144891193, HRB 942

Responsible for the Homepage:
Bernhard Lang

 

Opphavsrett:

Alle tekster, bilder, grafiske illustrasjoner, bilde-, video- eller andre bildevisninger og deres plassering er opphavsrettslig beskyttet (Copyright © 2006 LANG LASER System GmbH, all rights reserved). Uten uttrykkelig skriftlig samtykke fra LANG Laser-System GmbH skal innholdet på nettsiden ikke kopieres, videreformidles, endres eller gjøres tilgjengelig for tredjepart i næringsøyemed. Enkelte av bildene som gjengis på nettsiden underligger opphavsrett fra tredjepart.

Utelukkelse av ansvar:

Innholdet på denne nettsiden er utformet med største omhu og nøyaktighet. Det kan likevel ikke gis noen garanti for at informasjonen er korrekt, fullstendig og oppdatert til enhver tid. LANG Laser System GmbH sørger for best mulig beskyttelse mot misbruk av dette nettstedet, spesielt mot forurensning gjennom såkalte virus. Ansvar for at sidene er fri for virus, overtas ikke. Hvis det henvises til referanser/tilbud fra tredjepart (lenker), overtas ingen form for ansvar for at disse sidene er korrekte, fullstendige og oppdaterte til enhver tid, eller for virusfrihet på sidene som det henvises til. Hvis sider som det henvises til, har lovstridig innhold, overtas ingen form for ansvar for dette, og LANG Laser-System GmbH tar uttrykkelig avstand fra slikt lovstridig innhold. LANG Laser-System GmbH overtar ingen form for ansvar for skader som kan oppstå som følge av bruk av informasjonstilbudet på nettstedet, såfremt skadene ikke kan tilbakeføres til forsettlig eller grovt uaktsom handling fra LANG Laser-System GmbH eller hvis det dreier seg om skader på liv, legeme eller helse.

Personvern:

Bruk av dette nettstedet fører ikke i seg selv til at personopplysninger blir lagret. Der du blir bedt om å angi personlig informasjon som skal lagres, følger uttrykkelig informasjon om lagringens omfang og formål samt hvilken personkrets som mottar den lagrede informasjonen.

Design, Konzeption und Programmierung
Designbüro Bauer · Ulm
www.bauer-ulm.de

Kontakt

LANG LASER-System GmbH
Im Espach 3
88444 Ummendorf - Tyskland

Telefon +49 7351 3474-0
Faks +49 7351 3474-19
info@lang-laser.de

Rettslig informasjon

Impressum
Personvern