FlexLas Window

For perfekte kanter

Ved laminering forbindes forpakningsbaner med hverandre ved hjelp av et bindemiddel. Først påføres et klebestoff på bærerbanen, som består av papir eller plastfolier. Deretter kjører denne bærerbanen gjennom FlexLas Window, der et ønsket antall profiler skjæres ut effektivt, i høy kvalitet og med perfekte kanter – og helt uavhengig av profilenes kompleksitet.

Til slutt presses den andre banen mot den første, slik at det dannes et dupleks- eller tosjiktslaminat. Resultatet er en tiltalende forpakning der forbrukeren ser innholdet gjennom vinduet. Innenfor medisinsk område brukes denne vindusteknologien til å ta ut sterile produkter.

Oversikt

^

Enkel å integrere

Kan enkelt integreres i alle vanlige lamineringssystemer på markedet.

^

Komplett løsning

Åpningene som er påført klebestoff, suges pålitelig ut av laserprosessområdet og transporteres nøyaktig til forutskilleren.

^

Til alle bærermaterialer

Det være seg ulike papirtyper eller folier, laserstrålekildene fra LANG LASER leverer alltid utmerkede resultater.

^

Bedre brukskomfort

Laserskannerenhetene er motorisert på tvers av baneforløpet. Åpningenes posisjon kan tilpasses ved løpende bane via berøringsfunksjon, og korrigeres ved behov.

^

Komplett utstyrt etter LANG LASER standarder

FlexLas Window er en komplett utstyrt lasermaskin, etter laserbeskyttelsesklasse 1 og med CE. Det omfatter kabinettet, en spesialutviklet sugeanordning for klebrige utsnitt, sensorer, styreruller til folieforløpet og sikkerhetsteknikk. Den fungerer uavhengig, og er klargjort for integrering i alle vanlige lamineringssystemer.

Kontakt

LANG LASER-System GmbH
Im Espach 3
88444 Ummendorf - Tyskland

Telefon +49 7351 3474-0
Faks +49 7351 3474-19
info@lang-laser.de

Rettslig informasjon

Impressum
Personvern