FlexLas Perfo

Tekniske spesifikasjoner

Bruksområde

Mikroperforering i baneretning med perfekt avrundede hull også ved høye banehastigheter.

Rissing og perforering ved behov også kombinert.

Bruksområde
Alle fleksible materialer i forbindelse med næringsmidler, kosmetikk, farmasi, konsumgods (Non-Food), bakervarer, drikkevarer og helt til industrigods.
Material
Alle fleksible materialer som for eksempel polymerfolie i mono- eller komposittfolie, metalliske eller metallkomposittfolie, alle typer laminerte eller ekstrusjonslaminerte materialer, papir, papp, biologisk nedbrytbar folie, vevsmaterialier med mer.
Antall behandlingslinjer
1 til 16, som alternativ også matriseperforeringer
Lasereffekt
60-600 watt, impulstoppeffekt 1800 watt
Bølgelengder

Laserstrålekilder tilgjengelige i alle bølgelengder. Fysisk forutsetning: Materialet har absorpsjonsegenskaper

– selv om den kun er minimal – ved tilhørende bølgelengde.

Banebredde

< 1800 mm større bredder på forespørsel

Banehastighet (materialavhengig): < 600 m/min

Laserbeskyttelsesklasse
1
Typisk integrering
Rullekuttere, viklere

Kontakt

LANG LASER-System GmbH
Im Espach 3
88444 Ummendorf - Tyskland

Telefon +49 7351 3474-0
Faks +49 7351 3474-19
info@lang-laser.de

Rettslig informasjon

Impressum
Personvern