FlexLas Perfo

Opsjoner

PerfControl

PerfControl er direkte tilkoblet WSC-mdulen og er et Inline-overvåkingssystem for gjenkjenning av avvikende hulldiametre eller manglende hull. Systemet er designet for transparente og trykkede fleksible materialer. Høyhastighetskameraer med overvåkingsprogram som aktivt regulerer laserimpulsene ved endringer i hulldiametrene, eller som ved manglende hull eller for store avvik sender ut et signal og avslutter bearbeidingsprosessen.

For hver perforasjonslinje vises målte hulldiametre i et diagram.

Inkludert: Maskin- og programvare, ferdig installert og integrert i lasersystemet FlexLas Perfo. Inline-laserperforeringskontroller til fleksible forpakninger.

Matriseperforator

Mange metoder har utviklet seg ut ifra grunnprinsippet med enkeltperforering med WSC. En av metodene er skannerteknologien.

Ved toaksede skannere fokuseres laserstrålen på bearbeidingsnivået via en fjernfeltlinse (F-theta objektiv) eller et linsesystem.

Ved treaksede skannere følger fokuset via en linse som kan flyttes lineært og som divergerer strålen. Laserstrålen fokuseres på bearbeidingsnivået via en eller to fokuslinser (etter valg). Laserstrålen føres langs X- og Y-aksen ved å endre speilvinklene, og fokuseres på bearbeidingsnivået ved hjelp av tilhørende bildeoptikk. Det genereres et bearbeidingsfelt der perforasjoner i enhver anordning, antall og størrelse kan implementeres i materialbanen. Teknologien, som er kjent som Mark On The Fly (MOTF), gir sirkulære hull selv ved høye banehastigheter.

Kontakt

LANG LASER-System GmbH
Im Espach 3
88444 Ummendorf - Tyskland

Telefon +49 7351 3474-0
Faks +49 7351 3474-19
info@lang-laser.de

Rettslig informasjon

Impressum
Personvern