Drikkevareindustri

Innovative laserprosesser, som perforering, er uunnværlige for moderne kartongforpakninger. Kartongforpakninger beskytter drikkevarer som vann, saft, melk eller andre flytende næringsmidler, og gir optimal holdbarhet.

Trender som bruk av fornybare og komplett resirkulerbare materialer, eller muligheter til å varme opp kartongforpakninger, forutsetter nye teknologier og skaper permanent vekst i bransjen.

Allerede i dag bearbeides mange typer kartongforpakninger i produksjonskjeden ved hjelp av LANG lasere. Åpningenes opprivningsperforering perforeres med laser, slik at væsken kan helles ut. Fordi forpakningene masseproduseres, drar våre kunder nytte av ytterst nøyaktige maskinkonsepter med lang levetid.

Sammenlignet med polygonteknologien, som har blitt benyttet så langt, tilbyr LANG avgjørende fordeler med en spesiell laserimpulsmetode:

  • Høy fleksibilitet i perforeringslengde og anordning
  • Gjennomgående eller trykkmerkestyrte laserperforasjoner
  • uforandret høy bearbeidingskvalitet fra 1 m/min til 500 m/min

-> ingen overskytende materialer

For å ivareta aspektet bærekraft og for å kunne varme opp kartonger for varme drikker benyttes et høybarrierealternativ i stedet for aluminium. Her er kravene til nøyaktig laserperforering særdeles strenge.

Kartongen fjernes selektivt opp til et høybarrieresjikt på ca. 70 µm, slik at pakken kan åpnes enkelt, eller slik at et papirsugerør kan stikkes inn i et punkt i forpakningen som har blitt svekket ved hjelp av laser.

Sammen med kundene våre utvikler vi kontinuerlig nye teknologiske løsninger, og lar dem ta del i vår kunnskap gjennom mange tiår med laserbearbeiding. De strenge kravene som gjelder for produksjonsprosesser gjør at kreative og nyskapende løsninger må til. 

Finn riktig produkt for prosjektet ditt

Kontakt

LANG LASER-System GmbH
Im Espach 3
88444 Ummendorf - Tyskland

Telefon +49 7351 3474-0
Faks +49 7351 3474-19
info@lang-laser.de

Rettslig informasjon

Impressum
Personvern